Ny test giver mere præcis beregning af bilernes brændstofforbrug og CO2 udledning

For at sikre forbrugerne et bedre og mere retvisende brændstofforbrug, har EU besluttet en ny testprocedure for nye biler.

Den såkaldte Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure – i daglig tale WLTP – skal give et bedre og mere præcist grundlag for vurderingen af, hvor langt bilen kører på literen, og hvor meget den forurener. Den gamle test kaldet ”New European Driving Cycle” (NEDC) fra 1980’erne bliver altså erstattet.

Som forbruger kan du sikkert nikke genkendende til, at det brændstofforbrug, der er målt efter NEDC, og som jf. lovgivningen skal oplyses hos forhandleren og i annoncerne om bilen, ikke helt harmonerer med den oplevelse, du har i det daglige. Det er blandt andet en af grundene til, at der nu indføres en ny testmetode, der tager højde for teknologiudviklingen og ændrede kørselsforhold.

Fra september 2017 er alle nye bilmodeller – som er blevet lanceret for første gang – testet efter den nye metode, og fra september 2018 skal alle nye biler, der sælges og leveres til kunderne, være testet efter og opfylde de nye strengere krav.

Hvad ændres i testen og hvilke fordele har det?

Den nye test – WLTP – er udviklet af EU og omfatter altså mere realistiske testforhold som mere virkelighedstro kørselsadfærd, flere forskellige kørselssituationer, længere testdistancer og mere dynamiske accelerationer og opbremsninger. Alt sammen for at sikre en bedre sammenhæng mellem resultaterne fra de fælles standardiserede test og bilens reelle brændstofforbrug ved kørsel på almindelig vej.

For at sikre, at du som forbruger kan sammenligne forskellige mærker og bilmodeller, er det nødvendigt at testen gennemføres under standardiserede forhold i et laboratorium. Derudover bliver bilerne testet på almindelig offentlig vej, så laboratorietesten også suppleres med ’virkelighedstro’ forhold – denne del af testen kaldes Real Drive Emission (RDE). Ved RDE-testen måles det, om bilens skadelige emissioner holder sig inden for visse grænser sammenlignet med resultatet opnået i laboratoriet.

Mere realistisk kørselsadfærd

Højere gennemsnits- og tophastigheder

Ekstraudstyr:
CO2-værdier og brændstofforbrug gælder for den individuelle bil, som den er leveret fra fabrikken

Flere kørselssituationer (bykørsel, forstadskørsel, landevejskørsel, motorvejskørsel)

Højere gennemsnitlig og maksimal trækkraft

Strengere krav til bilernes konfiguration og måleforhold

Længere testdistancer

Mere realistiske omgivelsestemperaturer, der ligger nærmere det europæiske gennemsnit

I stedet for gennemsnitsværdier vil WLTP give mulighed for at vise de bedste og de værste værdier i kundematerialet og dermed afspejle det tilgængelige ekstraudstyr til lignende bilmodeller

Mere dynamiske og virklighedsnære accelerationer og opbremsninger

Kortere pauser

Hvilken betydning har den nye test for brændstofforbruget (km/l)?

Indførelsen af WLTP betyder, at testen bliver strengere – netop for at komme tættere på de reelle kørselsforhold i den praktiske daglige anvendelse af bilen. Derfor vil WLTP føre til et ringere testforbrug end ved NEDC for samme bil. De foreløbige resultater 1viser en forskel på gennemsnitligt ca. 20 procent. Eksempelvis kan en bil testet efter den gamle NEDC-metode have et brændstofforbrugstal på 26 km/l, mens en bil, der er nøjagtig mage til, men godkendt efter den nye WLTP-test, have et brændstofforbrugstal på f.eks. 21 km/l.

Du vil som forbruger ikke mærke nogen forskel i praksis – brændstofforbruget og bilens udledning vil være præcis, som det altid har været. Det er alene testen, der er ændret, så forbrugerinformationen er mere retvisende.


1 Da alle biler først skal være testet efter WLTP metoden den 1. september 2018, findes der endnu ikke komplette data.

Energimærkning

Energimærkningen er den information, du som forbruger kan se i annoncer, salgsmaterialer og i forhandlerens udstillingslokale. Den består dels af et brændstofforbrug (km/l), et emissionstal (g CO2/km) samt en energiklasse. Energiklassen markeres med energipile – præcis som du kender det fra eksempelvis køleskabe.

Energimærkningen forventes at blive baseret på den nye test, WLTP, fra januar 2019 i al forbrugerinformation – indtil da skal al energimærkning baseres på den gamle NEDC-test.

Eftersom, at WLTP-testen er strengere end den gamle NEDC-test, betyder det, at brændstofforbruget ser dårligere ud, selvom det er de samme biler. Energiklasserne baserer sig netop på brændstofforbruget, men Færdselsstyrelsen forventes at tilpasse energiklasserne efter den nye WLTP test, så en bil med energimærket A efter den gamle test også vil få et A-mærke efter den nye. Overordnet set vil der altså ikke blive tale om ændringer for dig som forbruger. Der vil dog være en overgangsperiode indtil alle biler er testet efter den nye WLTP-metode, hvor man kan opleve helt ens biler med forskellige brændstofforbrugstal, alt efter om de er testet efter NEDC, eller om de er testet efter WLTP. Men, det vil fremgå af både reklamer og ude hos bilforhandlerne, hvis der er forskel, så du som forbruger kan være opmærksom på det.

Har det betydning for bilafgifterne?

Bilafgifter består i hovedsagen af registreringsafgiften, der betales ved købet af bilen, og den halvårlige ejerafgift kaldet ”grøn ejerafgift”.

Begge afgifter er helt eller delvist afhængige af bilens målte brændstofforbrug. Jo højere forbrug, jo højere afgift. Uden ændringer i de to afgifter vil biler, der er testet efter WLTP, derfor automatisk få højere afgifter end helt identiske biler, der er testet efter NEDC. Regeringen har dog i foråret 2018 fremsat lovforslag, der skal neutralisere effekten af WLTP, så afgifterne i gennemsnit forbliver de samme, uanset om bilen er testet efter WLTP eller NEDC. Lovforslaget forventes at blive stemt igennem i begyndelsen af september.

Mere info

Er du interesseret i at læse endnu mere om, hvad den nye test indeholder, kan du tage et kig på den europæiske side (bilproducenternes organisation ACEA) her.

Nogle af bilmærkerne har ligeledes informationer på deres hjemmeside om WLTP.